KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr
  • Bizi SosyalMedyada Takip Edin !

Burdur'u Keşfet

1.1. Coğrafi Konum

Burdur ili; Güney-Batı Anadolu’da, Göller Bölgesi olarak da adlandırılan Batı Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır. Yüzölçümü 6.887 km2 olup, ülke topraklarının yüzde 0.88’ini kaplamaktadır.

Ilin doğusunda ve güneyinde Antalya, güney batısında Muğla, batısında Denizli, kuzeyinde Afyon ve Isparta illeri bulunmaktadır.

Kütahya, Afyon ve Isparta illerini Antalya Limanına bağlayan yollar üzerindeki konumuyla Burdur, Batı ve Orta Anadolu’nun Güneybatı Anadolu ile ilişkisini sağlamaktadır.

1.2. Coğrafi Yapı

Genel olarak Torosların iç kısmında yer alan Burdur, dalgalı plato  görünümündedir. Yüzey şekilleri açısından; il topraklarını çevreleyen dağlar ve aralarına sıkışmış düzlükler, güney ve güneydoğudaki yüksek yaylalar ve güneybatıdaki taban kesimi ovalık engebeli plato olmak üzere üç ana bölümeayrılabilir. Il arazisinin yüzde 60.6’sı dağlık alan, yüzde 2.7’si yayla, yüzde 19’u ova ve yüzde 17.6’sı ise platodur.

İl toprakları tektonik ve karstik çöküntü alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle sularla dolu çöküntü çanaklarının, vadilerin, mağaraların, inlerin ve dehlizlerin bulunduğu bölge göller bölgesi adını almıştır.

1.2.1.Dağlar

Bölgeye engebeli bir yapı kazandıran dağların büyük bölümü Batı Torosların uzantısıdır. En önemlileri güneyde Boncuk Dağları, Elmalı Dağı, Beydağları ve Katrancık Dağı, doğuda Kuyucak ve Dedegöl Dağları, kuzeyde Karakuş Dağları, batıda ise Acıgöl ve Eşeler Dağlarıdır.

Katrancık Dağının en yüksek tepesi Kestel Dağı olup, tamamen çam ve ardıç ormanıyla kaplıdır. Ağlasun ilçe merkezinin kuzey doğusundaki Akdağ’da tarihi Sagalassus kenti kalıntıları vardır. Eşeler Dağları geniş meralar ve zengin krom yatakları barındırır. Güneybatı Anadolu’nun Toroslara bağlanan yükseltileri olan Koçar Dağlarında güney sahiline geçit veren Karınca Beli vardır.

1.2.2.Ovalar

Dağların arasında, eski kapalı havzaların dolmasıyla oluşmuş, dar ve derin boğazlarla birbirinden ayrılan ovalar bulunmaktadır. Tabanları eski birer göl yatağı olan bu ovalar arasında Burdur, Ağlasun, Bucak, Tefenni, Gölhisar ovaları ve Yeşilova sayılabilir.

1.2.3.Akarsular

Kapalı bir havza olan Burdur’da Dalaman Çayı ve Aksu Çayı dışında denize ulaşan akarsu yoktur. Dere ve çay niteliğindeki küçük akarsuların bir bölümü göllere dökülürken bir bölümü de düdenlerde kaybolur.

Merkez Ilçedeki; Alakır, Burdur, Çerçin ve Gravgaz Çayları Burdur Gölüne dökülür. Bunlardan Burdur ve Gravgaz Çaylarından tarım arazilerinin sulanmasında faydalanılmaktadır.

Tekke Köyünden çıkan Arvallı Çayı, Onaç Barajının yapımıyla burada toplanmaktadır. Ağlasun ilçesindeki Başköy Çayı; Aksu Çayı ve Isparta Çayı ile birleşerek Serik Ovasından Akdenize dökülür.

Karaevliler gölü ve çevresindeki dağlardan çıkan Çeltikçi Çayı, önceleri döküldüğü Kestel Gölü kuruduğundan suyunun tamamı tarım alanlarında kullanılmaktadır. Gölhisar ilçesi sınırları içinden geçen Dalaman Çayı Fethiye’den Akdenize dökülmekte olup, çayda kereste taşımacılığı yapılmaktadır.

Yeşilova Ilçesindeki Armut Çayı Bayındır Gölüne; Doğanbaba, Salda ve Köpek Çayları Salda Gölüne, sulamada kullanılan Yarışlı Çayı da Yarışlı Gölüne dökülür.

1.2.4.Göller

Burdur topraklarında çok sayıda karstik kökenli göl vardır.

Türkiyenin en büyük göllerinden biri olan Burdur Gölü’nün uzunluğu 34 km., yüzölçümü 180 km2’dir. En derin yeri 110 metreyi bulmaktadır. Tuzluluk nedeniyle balık yaşamamaktadır.

Burdur Gölü dikkuyruk adlı ördek türünün Avrupa ve Yakındoğu’daki en büyük kışlama alanıdır. Bu nedenle önem taşıyan Göldeki kirlenme 1989 yılında ele alınmaya başlanmış, Doğal Hayatı Koruma Derneği ile Belediye’nin ortaklaşa düzenlediği “Burdur Gölü ve Dikkuyruk Sempozyumu” ile uluslararası boyut kazanmıştır.

Ayrıca; Burdur İli Sınırları İçerisinde; Karaevli Gölü, Bereket Gölü, Yarışlı Gölü, Karataş Gölü, Gölhisar Gölü, Salda Gölü bulunmaktadır.