KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Burdur'u Keşfet

1. Coğrafi Konum

Burdur, Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve Göller Yöresi adı verilen bölgede yer almaktadır.

İl bütünü ile bir plato manzarası göstermektedir. İl topraklarını oluşturan platonun coğrafi karakterini üç bölümde incelemek mümkündür. Çevre dağlar ve bunların arasında kalan göl ve ovalardır. Kuzey, kuzeybatı ve güneydeki dağlar, bu dağların arasına sıkışmış verimli ovalar ile küçük tarım alanları, göllere dökülen akarsuların beslenme havzaları bu bölüme girer.

Burdur’da merkez ilçe dâhil 11 ilçe 3 Belde 193 köy bulunmaktadır.

S.NO

İL/İLÇE

BELEDİYE

SAYISI

BELDE BELEDİYE

SAYISI

MAHALLE SAYISI

KÖY

SAYISI

1

BURDUR

1

-

35

51

2

AĞLASUN

1

-

6

9

3

ALTINYAYLA

1

-

4

5

4

BUCAK

1

2

28

35

5

ÇAVDIR

1

1

10

10

6

ÇELTİKÇİ

1

-

2

6

7

GÖLHİSAR

1

-

10

12

8

KARAMANLI

1

-

12

8

9

KEMER

1

-

3

7

10

TEFENNİ

1

-

8

14

11

YEŞİLOVA

1

-

7

36

TOPLAM

11

3

125

193

 

2. NÜFUS

İLİN NÜFUS DURUMU

Yıl

Şehir Merkezi

Şehir Nüfusu

Köy Nüfusu

Toplam Nüfus

2017

85.312

181030

83.749

264.779

2017 yılı verilerine göre Burdur ili nüfusu 264.779’dur . Burdur ili nüfusu, bir önceki yıla göre %01,29 artış göstermiştir. Artış miktarı 3.378 kişidir.

İlçe

İlçe Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

Merkez

108.297

55.514

52.783

Bucak

65.282

32.502

32.780

Gölhisar

22.409

11.183

11.226

Yeşilova

15.506

7.504

8.002

Çavdır

12.729

6.262

6.467

Tefenni

10.479

5.196

5.283

Ağlasun

8.255

4.096

4.159

Karamanlı

7.924

3.950

3.974

Altınyayla

5.403

2.740

2.663

Çeltikçi

5.195

2.468

2.727

Kemer

3.300

1.611

1.689

2.1. SOSYAL YAPI

2017 yılı verilerine göre toplam nüfus olan 264.779  kişinin; 133.026 kişisi erkek ve  131.753 kişisi kadından oluşmaktadır.Yüzde olarak ise: %50,24’ü erkek, %49,76’sı kadındır.         

Nüfus Yoğunluğu: 37 kişi/km (Ülke nüfus yoğunluğu 98)

Nüfus artış hızı: %1,29

Net göç hızı: %0,12

Burdur’da işsizlik oranı: %6,9 (Türkiye sıralaması 33)

İşgücüne katılma oranı: %50,8

İstihdam oranı: %54,9 (Türkiye’de 3. sırada)

Okur yazar oranı: %99

2.2. EĞİTİM

Başarı Durumu

· İlimiz 2007 yılında OKS’de Türkiye Birincisi,

· 2011 SBS’de Türkiye İkincisi,

· 2011 YGS’de Türkiye On ikincisi,

· 2012 YGS‘de Türkiye Birincisi

· 2012 LYS’de Türkiye Yedincisi

· 2013   YGS‘de Türkiye  Dokuzuncusu

· 2017 yılı LYS sınavında TM puan türünde Türkiye Yedincisi, olmuştur.

TÜİK’in ilk defa 2015 yılında açıkladığı ‘İllerde Yaşam Endeksi’ araştırmasında; eğitimde  Burdur,  0,68 başarı puanı ile 6. sırada yer almıştır.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Üniversite bünyesinde:

10  fakülte:

· Eğitim Fakültesi,

· Veteriner Fakültesi,

· Fen Edebiyat Fakültesi,

· Mühendislik Fakültesi,

· İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

· İlahiyat Fakültesi,

· Bucak İşletme Fakültesi,

· Bucak Teknoloji Fakültesi,

· Sağlık bilimleri,

· Sanat ve tasarım

6 yüksekokul

· Sağlık Yüksek Okulu,

· Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu,

· Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,

· Yabancı Diller Yüksek Okulu,

· Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksek Okulu,

· Bucak Sağlık Yüksek Okulu,

13 meslek yüksekokulu

· Burdur Meslek Yüksek Okulu,

· Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu,

· Gölhisar Meslek Yüksek Okulu,

· Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,

· Ağlasun Meslek Yüksek Okulu,

· Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu,

· Tefenni Meslek Yüksek Okulu,

· Çavdır Meslek Yüksek Okulu,

· Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu,

· Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

· Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksek Okulu

· Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,

· Yeşilova İsmail Yüksek Meslek Y.O

4 Enstitü

· Sosyal Bilimler Enstitüsü,

· Fen Bilimleri Enstitüsü,

· Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

· Eğitim Bilimleri Enstitüsü mevcuttur.

3. EKONOMİ

3.1. TARIM

İlimiz toplam arazi varlığı 717.500 hektardır. İlin 209.828 ha'lık tarım arazisinin sulamaya elverişli kısmı 179.451 ha'dır. 30.377 ha Sulamaya elverişsizdir (% 14.47). Ancak bugün fiilen sulanan alan 66.380 ha (55.280 Devlet Sulaması, 11.100 ha Halk Sulaması) olup tarım arazisinin % 37'si sulanmaktadır. (Kaynak: Kaynak: Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)

NİTELİK

ALAN (ha)

ORANI (%)

TARLA ARAZİSİ

196.883,5

93,83

MEYVELİK ARAZİ

4.267,1

2,03

BAĞ ARAZİSİ

2.799,4

1,33

SEBZELİK ARAZİ

5.758,5

2,74

ZEYTİNLİK ARAZİ

119,5

0,06

TOPLAM

209.828

100

İlimizde en fazla 2. sınıf tarım arazisi bulunmaktadır. Bunu 3. ve 1. sınıf tarım arazileri izlemektedir.

2017 YILI BİTKİSEL ÜRETİM

TARLA BİTKİLERİ

 

Üretim Alanı (da)

Üretim Miktarı (ton)

Tahıllar

856.223

268.386

Baklagiller

93.413

8.453

Yem Bitkileri

210.948

627.779

Yumru Bitkiler

5.702

9.634

Endüstri Bitkileri

131.619

176.746

AÇIKTA SEBZE

55.038

153.491

ÖRTÜALTI SEBZE

8.890

127.211

MEYVE (ağaç)

1.828.200

48.075

3.2. HAYVANCILIK

Burdur İli Hayvan Varlığı (2017)

BÜYÜKBAŞ

205.307

KÜÇÜKBAŞ

394.080

KANATLI

190.941

Kaynak: Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

İlimizdeki büyükbaş hayvanların %99’u kültür ırkıdır.

Hayvansal Ürünler Üretimi (2017)

Ürünün Cinsi

Üretim Miktarı

Birimi

SÜT

378.614

Ton

ET

6.119,3

Ton

YAPAĞI-YÜN-KIL

270,0

Ton

YUMURTA

32.302.000

Adet

Kaynak: Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Burdur İli gelişim rakamlarına baktığımızda yatırıma destek sağlanabilecek ve potansiyeli olan öne çıkan sektörleri Hayvancılık-Süt ve Süt Ürünleri Sektörü ve Madencilik Sektörleri olarak değerlendirebiliriz.

Batı Akdeniz Bölgesi hayvan varlığı bakımından ülke geneline bakıldığında başta gelen bölgelerden olmamakla birlikte, kültür ve melez sığır varlığının çok olması ve verimli türlere sahip olması bakımından süt üretiminde önemli bir yere sahiptir.

Batı Akdeniz Bölgesinde TÜİK verilerine göre 2017 yılı Aralık ayı itibariyle 507.458 baş sığır, 991.350 baş koyun ve 1.215.840 baş keçi mevcuttur. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Burdur bölgenin toplam sığır varlığının %41'ine sahiptir. Antalya ise küçükbaş hayvan varlığı bakımından bölgenin lideri konumundadır ve ilin küçükbaş hayvan varlığı bölgenin küçükbaş hayvan varlığının  %55'ini oluşturmaktadır.

Süt hayvancılığında Burdur, Batı Akdeniz Bölgesinin lideri konumundadır. İlde yıllık elde edilen süt miktarı, neredeyse Antalya ve Isparta illerinin toplam süt üretimi kadardır. Sağılan hayvan varlığı olarak aynı katsayının söz konusu olmamasına rağmen süt üretimindeki verim Burdur’da mevcut hayvan türlerinin kültür ırkı olmasından kaynaklanmaktadır. İldeki hayvan varlığı ve süt üretimi değişimine baktığımızda elde edilen süt miktarının hayvan varlığındaki artış oranından fazla olması da bize tür olarak daha gelişmiş türlerin ağırlık kazandığını göstermektedir.

Bölge genelinde süt üretiminin en fazla yapıldığı il olan Burdur’da, işletmelerin neredeyse yarısında 1 ila 5 büyükbaş hayvan mevcuttur. İşletmelerin büyük bir bölümü Burdur merkez ve merkeze bağlı köyler ile Bucak ilçesinde yer almaktadır. Bu işletmelerin tamamında süt makine ile sağılmakta ve bu da hijyen açısından sütün kalitesini artırmaktadır. Bunun yanı sıra ilde 11 adet toplu sağım merkezi ve Aynı zamanda Burdur’da üretilen sütün laboratuvar analizleri de zararlı bakteri düzeyinin çok ciddi miktarda azalma olduğunu göstermekte ve sonucunda da sütün kalitesi önemli oranda artmaktadır. 

 Burdur İlinde Hayvan varlığının yüksekliği, kültür ırkının ağırlıklı olması, örgütlenmenin güçlü olması, suni döllenme ve damızlıkta kaydedilen gelişmeler, bakteri düzeyinin sıfıra yakın olması, sütün soğuk zincirle nakledilmesi, yetiştiricilerin yeniliklere açık olması sektörün güçlü yanlarıdır. Süt ve süt ürünleri sanayisinin gelişimindeki fırsatlar kısaca; Veteriner Fakültesinin, üretici ve birliklerle birlikte çalışıp işbirliği yapması, hayvancılığa verilen devlet destekleri, kooperatifçilik ve birlik anlayışının gelişmiş olması, ulaşım olanaklarının geniş olması, turizmin yoğun olduğu bir bölgeye yakın olması ve bunun da ürünün pazarlanmasını kolaylaştırması olarak sıralanabilir.

Endüstrileşen ve gelişen ülkelerde tarım ve hayvancılık sektörünün gayri safi milli hâsılaya katkısı hizmetler ve sanayi üretimlerinden sonra gelmektedir. Burdur İli’nde üretilen sütün büyük bir kısmı (yaklaşık % 70’i) il dışındaki işleme tesislerine gitmekte ve bu tesislerde işlenmektedir. Bu da üretilen sütten yeteri kadar katma değer elde edilememesine neden olmaktadır. Üretilen süt miktarı göz önüne alındığında İlin daha fazla tesise ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Burdur İli bölgede hayvancılık ve süt üretiminde lider konumunda olsa da, süt ve süt ürünleri üretimi ve ticaretinde Antalya bölgenin lokomotif ilidir. Ulaşım avantajları, turizm merkezi olması ve istihdam bulma olanağının güçlü olması gibi nedenlerle imalat sektörü Antalya’da daha ileri düzeydedir. Yüksek kapasite ile çalışan ve ihracat yapan üreticilerin büyük bir bölümü Antalya Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır. Burdur ve Isparta’da faaliyet gösteren süt ürünleri üreticileri ise daha ziyade bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik üretim yapmaktadırlar.

3.3.DOĞALTAŞ

Burdur İlinde doğaltaş sektörüne baktığımızda, Burdur’da sanayi yerel hammadde kaynaklarına uygun olarak bir gelişme göstermiştir. Başlıca sanayi kolları et ve süt işleme, tarıma dayalı gıda sanayi, madencilik (mermer ve krom sanayi ),çimento ve toprak ürünleri sanayi, dokuma ve bazı geleneksel el sanatları, halıcılık, dericilik ve bakırcılık başlıca sektörler arasındadır. TESK (2016) verilerine göre; Burdur İlinde toplam 10.660 işyeri mevcuttur. Toplam esnaf sayısı 9.378 olup esnaf nüfus oranı toplam nüfusun %3.63’dür.

Burdur’da sanayide çalışanların, % 41’i diğer madencilik ve taş ocakçılığı , % 20’si diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörlerinde istihdam edilmektedir. Sanayi istihdamının % 85’i işçi, % 2’si mühendistir. İlimizde bulunan sanayi işletmelerinin % 44’ü mikro ölçekli, % 47’si küçük ölçekli, %8’i orta ölçekli, % 1’i büyük ölçekli işletmelerdir.

Burdur İli, sahip olduğu mermer ocakları çıkarma ve işleme tesisleriyle, teşviklerden de en çok mermer sektöründen yararlanmıştır. Burdur ilinde düzenlenen teşvik belgelerinin %51’i mermer çıkarma ve işleme sektöründen oluşmaktadır. Mermeri, enerji ve belediye hizmetleri takip etmektedir.

Doğal taş sanayisi Burdur’da madenciliğin gelişen kollarından birisidir. İlde bulunan  mermer ve traverten rezervleri, gelişen teknoloji ve bilgi birikimi ile güçlenmiş ve özellikle son 5 yılda ciddi ihracat rakamlarına ulaşmıştır. Rezerv olarak, 40 milyon ton Burdur Beji ve 75 milyon metreküp travertene sahip olan ilimizde, yaklaşık 4 milyon m²/yıl olarak Mermer üretimi yapılmaktadır. 1990-2008 döneminde, daha çok mermer, traverten ve mozaik imalatı olarak inşaat ürünü şeklinde sanayi üretimi yapılmakta iken, yaklaşık 8 yıldır üretim ve satış şekli değişmiş; fabrika işletmeciliği, yerini ocak işletmeciliği ve blok satış işletmeciliğine bırakmıştır. Mermercilik ve doğal taş sektörü halen 145 mermer ocağı ve 121 mermer fabrikası ve atölyesi ile faaliyet gösterirken Burdur’da toplam istihdamın üçte birini oluşturan en büyük ve önemli sektör halini almıştır. Batı Akdeniz Bölgesinde (Antalya-Burdur-Isparta) 745 işletme ruhsatlı doğal taş sahası bulunmaktadır. Burdur’da işletme ruhsatı toplamı 461 adet olup, bunların 235 adedi işletme izni olanlardan oluşmaktadır.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB-2016)’ne üye Antalya, Burdur ve Isparta illerinde toplam 295 adet firma bulunmaktadır. Bu firmaların 100 adedi Burdur Merkez ve ilçelerinde faaliyet göstermektedir. Batı Akdeniz Bölgesi’nin karayolları altyapısının yüksek standartlarda olması, Bölgede iki adet hava alanı ile Antalya limanının bulunması ihracat olanaklarını güçlendirmektedir. Antalya, Burdur ve Isparta'da toplam 295 firma mermer ihracatı yapmakta olup Türkiye’nin en fazla mermer ihracatı yapan 10 ili arasında Batı Akdeniz illeri de var.

Başlıca Madenler ve Rezervleri

 

Maden İsmi

Rezerv Miktarı

Ağırlıklı Bulunduğu Yöre

Mermer

40.000.000 ton

Yeşilova, Gençali, Yarışlı, Karamanlı, Bucak, Ağlasun( Kireçtaşı )

Demir

9.000 ton görünür

7.000 ton muhtemel

1.300 ton mümkün

Bucak-Kestel-Yazıpınarı Sahası

Krom

550.000 ton

Tefenni-Yeşilova

Manganez

9.000 ton

Bucak-Kestel

Mangnezit

84.000 ton

 

 

4. SANAYİ

Burdur İlinde başlıca sanayi kolları:

 • Et İşleme &Süt İşleme
 • Tarıma Dayalı Gıda Sanayi
 • Madencilik (Mermer ve Krom Sanayi )
 • Dokuma ve bazı geleneksel el sanatları
 • Bakırcılık

İlimizdeki sanayi tesislerinin sektörlere göre dağılımı:

 • Mermer Ocağı: 145
 • Mermer Fabrikası ve Atölyesi:121
 • Metal- Makina Sanayi:163
 • Orman Ürünleri:184
 • Toprağa Dayalı Sanayi:8
 • Plastik Sanayi:7
 • Yapı ve İnşaat Malzemeleri:61
 • Silah Sanayi: 10
 • Maden Sanayi:19
 • Tarım Alet ve Makinalarıİmalat Sanayi:12
 • Çimento ve Hazır Beton:9
 • Güneş Enerji Sistemleri Sanayi:11
 • Tekstil Sanayi:7
 • Yem Sanayi:6
 • Kimya Sanayi:4
 • Petrol Ürünleri Sanayi:5
 • Baskı (Matbaa) Sanayi:15
 • Hidro Elektrik Santralleri:2
 • Müzik Aletleri İmalat Sanayi:1
 • Kum ve Çakıl:11
 • Demir Doğrama:79
 • Pvc( Kapı-Pencere ):34
 • Mobilya İmalatı : 113

MEVCUT SANAYİ BÖLGELERİ

Burdur 1. Organize Sanayi Bölgesi

Bölge Büyüklüğü: 94 Hektar

Sanayi Parseli olarak kullanılan alan büyüklüğü: 62 Hektar

Tevhit ve İfraz sonucunda oluşan parsel sayısı: 56 Adet

Tahsisi yapılan parsel sayısı: 56 Adet

Üretim yapan tesis sayısı: 41 Adet

İnşaat safhasında tesis sayısı: 0

Proje safhasındaki tesis sayısı: 1

Projesi yapılmamış parsel: 1 Adet

Boş parsel sayısı: 0 Adet

Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi

Bölge Büyüklüğü: 96 Hektar

Sanayi Parseli olarak kullanılan alan büyüklüğü: 61Hektar

Parsel sayısı: 25 Adet

Tahsisi yapılan parsel sayısı: 17 Adet

Üretimde Olan Tesis Sayısı: 2 Adet

İnşaat halindeki tesis sayısı: 2 Adet

Proje safhasındaki tesis sayısı: 13 Adet

Projesi yapılmamış parsel sayısı: 0

Boş parsel sayısı: 8

Bucak Organize Sanayi Bölgesi

Bölge Büyüklüğü: 185 Hektar

Sanayi Parseli olarak kullanılan alan büyüklüğü: 123 Hektar

Parsel sayısı: 88 Adet

Tahsisi yapılan parsel sayısı: 87 Adet

Üretimde Olan Tesis Sayısı: 50 Adet

İnşaat halindeki tesis sayısı: 27 Adet

Proje safhasındaki tesis sayısı: 5 Adet

Projesi yapılmamış parsel sayısı: 0

Boş parsel sayısı: 1

BURDUR'DAKİ ESNAF, İŞYERİ VE ODA BİLGİLERİ

Burdur İlinde toplam 11.674 işyeri mevcuttur.

Burdur İlinde toplam 10.355 esnaf mevcuttur.

Burdur İlindeki esnaf/nüfus oranı 3.91% tür.

Burdur İlinde toplam 25 oda faaliyet göstermektedir

Kaynak: TESK (2018)

BURDUR'DAKİ ESNAF,

Burdur İlinde 2016 yılı verilerine göre toplam 14.559 girişimin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü: 104

İmalat sektörü: 1.696

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü: 20                                

İnşaat sektörü: 820

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı: 5281    

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri: 1551

Ulaştırma ve depolama: 2425

Finans ve sigorta faaliyetleri: 101

Gayrimenkul faaliyetleri: 83

Eğitim: 128

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri: 111

Bilgi ve iletişim: 69

Su temini, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri:15

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler: 686

İdari ve destek hizmet faaliyetleri: 101

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor: 103

Diğer hizmet faaliyetleri: 922  

Kaynak : TÜİK

5. TİCARET

01.03.2019 tarihi itibariyle Burdur’da türlerine göre şirket sayıları aşağıda verilmiştir

CİNSİ

TOPLAM

Anonim Şirket

348

Limited Şirket

1374

Şahıs İşletme

728

Kooperatifler

3

Kolektif Şirket

2

Diğer İktisadi İşletmeler  

17

TOPLAM

2472

Kaynak: Burdur Ticaret ve Sanayi Odası.

DIŞ TİCARET

İhracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat verilerine göre Burdur’un 2017 yılı toplam ihracatı 187.678.270 dolardır. Bu yıllarda gerçekleşen ihracatın sektörlere göre dağılımı tabloda gösterilmiştir.

2017 yılı toplam ihracatının 154.649.760 dolar ile %82’lik kısmı Madencilik ürünlerinde gerçekleşmektedir.

 

2015

2016

2017

İhracat

Değeri (1000 dolar)

 

166.220,39

 

161.167,15   

 

187.678,27

BURDUR İLİ SEKTÖRLERE GÖRE İHRACAT BİLGİLERİ (İlk 10 Sektör )

 

Sektör

2016

(1.000 dolar)

2017

(1.000 dolar)

1

 Madencilik Ürünleri

137.210,74

154.649,76

2

 Savunma ve Havacılık Sanayii

15.678,41

13.382,52

3

 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

6.998,84

9.734,53

4

 Makine ve Aksamları

3.412,15

3.017,90

5

 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri

2.477,37

1.890,16

6

 Demir ve Demir Dışı Metaller

1.383,05

1.680,65

7

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

689,17

1.435,58

8

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

1.126,85

854,74

9

 Süs Bitkileri ve Mam.

296,95

252,53

10

 Çelik

256,08

249,57

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi

Burdur İli 2018 Dış Ticaret Verileri

Burdur İli Aralık 2018 sonu itibariye toplam ihracatı 193.585,702 USD’dir. Aralık 2018 itibari ile en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke ve sektör aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  İlimiz Ocak 2019 ihracat rakamı yaklaşık 15 Milyon USD’dir.

 

Ülke

İhracat Değeri (1000 $ Dolar)

1

ÇİN

107.881,88

2

ABD

20.087,15

3

SUUDİ ARABİSTAN

8.728,14

4

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

6.340,94

5

ÖZBEKİSTAN

6.097,20

6

İSRAİL

4.995,36

7

KANADA

3.599,70

8

TAYVAN

2.633,54

9

FRANSA

2.105,55

10

ANTALYA SERBEST BÖL.

1.944,58

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi İHR

2018 Yılı Sektör Bazlı İhracat Rakamları

 

Sektör

2018

(1.000 dolar)

1

 Madencilik Ürünleri

158.884,13

2

 Savunma ve Havacılık Sanayii

12.952,79

3

 Demir ve Demir Dışı Metaller

7.914,52

4

 Makine ve Aksamları

4.618,88

5

 Çimento Cam Seramik ve Toprak Mamülleri

4.495,20

6

 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri

2.221,98

7

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

477,93

8

 Süs Bitkileri ve Mam.

387,17

9

Otomotiv Endüstrisi

279,85

10

 Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar

263,30

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi

İthalat

TÜİK 2017 yılı ithalat verilerine göre Burdur’da toplam 55.613.984 dolarlık ithalatın

Sektörlere göre dağılımı;

 • Madencilik ve Taş Ocakçılığı20.535.811 dolar
 • Tarım ve Ormancılık8.438.931 dolar

TÜİK 2018 verilerine göre Burdur’da 2018 yılında toplam 37.718,00 dolarlık ithalat gerçekleşmiştir.

6. KÜLTÜR TURİZMİ

Turizm sektörünün Burdur için farklı bir önemi vardır. Sektör emek yoğun üretim yapısına sahip olması nedeniyle ildeki işsizlik sorununa çözüm getirebilecektir.

Burdur il genelinde toplam 14 kütüphanede 201.434 adet kitap bulunmaktadır. 2015 yılında kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayısı 142.194 kişidir.

İlimizde; Arkeoloji Müzesi, Taşoda, Bakibey Konağı (Kocaoda) ve Mehmet Akif Ersoy Kültür evi, peribaşlar evi adı ile bilinen tarihi Türk Evleri bulunmaktadır.

Arkeoloji müzesi 12 Haziran 1969 tarihinde teşhir salonlarıyla açılmış, bilim ve kültür dünyasının hizmetine girmiştir. Müzede şu anda;

 • Arkeolojik Eser: 20.767
 • Etnografik Eser: 4.754
 • Sikke: 41.552
 • Tablet: 1
 • Mühür: 207
 • El Yazması Eser: 126
 • Madalya, Madalyon: 29
 • Banknot: 8

Olmak üzere toplam 67.444 eser bulunmaktadır

 

MÜZE ADI

ZİYARETÇİ SAYISI

2016 YILI

2017 YILI

YERLİ

YABANCI

TOPLAM

YERLİ

YABANCI

TOPLAM

Arkeoloji Müzesi

13.655

306

13.961

17.037

258

17.295

Sagalassos Ören Yeri

28.125

1.827

29.952

34.617

1.110

35.727

Kibyra Ören Yeri

7.507

3.379

10.886

5.848

593

6.441

Kremna Ören Yeri

1.011

259

1.270

710

14

724

TOPLAM

50.298

5.771

56.069

58.212

1.975

60.187

 

 

2018 İtibariye Toplam Ziyaretçi Sayıları

Müze Adı /Ören Yeri

Yerli

Yabancı

Toplam

Burdur Arkeoloji Müzesi

21.520

114

21.634

Sagalassos Örenyeri

48.247

2.798

51.045

Kibyra Örenyeri

8.187

673

8.840

Kremna Örenyeri

1.165

25

1.190

Toplam

79.119

3610

82.709

Kaynak: http://www.burdurmuzesi.gov.tr/TR-120529/ziyaretci-istatistigi.html

TÜİK verilerine göre 2017 yılında ilimizde 160.9873 geceleme olmuştur.

İnsuyu Mağarası

Burdur-Antalya karayolu üzerinde il merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan İnsuyu Mağarası Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası olup, karstik bir yapıya sahiptir. Halen gezilebilen galerilerin uzunluğu 525 metredir.

Salda Gölü

Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde yer alan göl, ilçeye 4 kilometre mesafede bulunmaktadır. Salda Gölü; ekosistem bütünlüğünün en iyi temsil edildiği göllerden birisidir. Yaklaşık 6.8 km. eninde, 9.186 km. uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer almakta olup, Doğal Sit, Sulak Alan ve Tabiat Parkı gibi koruma statülerine sahiptir. Gölün doğu ve batısı bir duvar gibi yükselen dik kıyılara sahiptir. Kuzeyde Doğanbaba, güneybatı da Gökçe ve güneydoğuda Kayadibi mahalleleri çevresinde, Göl kıyıları Maldivleri andıran eşsiz bir görsel güzelliğe sahiptir. Alan flora ve fauna açısından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Gölün en derin yeri 185 metredir.

Ören Yerleri

Sagalassos Antik Kenti

Ağlasun ilçesinin 7 kilometre kuzeydoğusunda Akdağın güneye bakan yamacında kurulmuştur. Klasik Grek çağında Psidia’nın başkentidir. Türkiye’nin en büyük (yabancılar eliyle yapılan) kazısı burada devam etmektedir.

Kibyra Antik Kenti

Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesinin kuzeydoğusunda tamamen orman içinde kalmış, üç tepecik üzerinde kurulmuştur. Antik kentin yer aldığı bölge; Frigya, Psidia, Likya ve Karya arasında bir geçiş bölgesidir.

Bubon Antik Kenti

Burdur’a 135 kilometre uzaklıktadır. Gölhisar’a bağlı İbecik köyündedir. Antik kent, köyün 2,5 kilometre güneyinde yükselen Dikmentepe üzerinde yer alır.

Balbura Antik Kenti

Altınyayla ilçesi sınırları içinde olup ilçenin 6 kilometre güneydoğusunda yer alır. Bu yer Kerkeli dağının doğu yamacı eteğindedir.

Kremna Antik Kenti

Bucak ilçesinin 15 kilometre doğusunda Çamlık köyü sınırları içinde, Toros Dağlarının 1300-1400 metre rakıma sahip dik yamaçlı Aksu vadisine hakim, bir tepe üzerindedir.

Saat Kulesi ve Ulu Cami

İlimiz Burdur’un ilk yerleşim yerini içine alan, tarihi ve kültürel dokuyu yaşatan Ulu Cami ve Saat Kulesi çevresi Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun (28.01.1992/1278) kararı gereğince Ticari ve Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.