KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Kalkınma Kurulu

 • Kakınma Kurulu Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın danışma organıdır. Bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirme konusunda tavsiye kararları alır.
 • Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur.
 • Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşur.
 • Kalkınma kurulu, Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır.
 • Ayrıca Kurul, üye tam sayısının beşte birinin talebi üzerine Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.
 • Kalkınma kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yetersayısı sağlanamayan hallerde onbeş günü aşmayacak şekilde yeni toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir ve bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz.
 • 5449 Sayılı kanunda belirtildiği şekliyle Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri:
 • Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
 • Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
 • Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayınlamak.
 • Volkan GÜLER
 • BAKA Genel Sekreteri
 • Volkan GÜLER

  Genel Sekreter

  1979 Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Volkan GÜLER; yüksek lisansını aynı üniversitenin Maliye Bölümü’nde tamamladı. Volkan GÜLER, doktora eğitimini Erzurum Teknik Üniversitesi İktisat Teorisi Anabilim Dalı’nda tez aşamasında sürdürmektedir.

  İş hayatına 2004’te Doğu Anadolu Kalkınma Birliği’nde Hibe Yönetim Uzmanı olarak başlayan GÜLER, 2006-2009 yıllarında İzmir Kalkınma Ajansı’nda, 2009-2012 yıllarında arasında da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda uzman ve birim başkanlığı görevlerini yürüttü.

  2012-2019 yıllarında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini yapan GÜLER, 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

  İyi derecede İngilizce bilen Volkan GÜLER, evli ve iki çocuk babasıdır.