KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Sosyal Gelişmişlik

2017 yılı verilerine dayanarak 2019 yılında yayınlanan İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması – SEGE 2017’ye göre, ülkemizdeki iller arasında 16. sırada bulunan Isparta, 0,564 puanla 2. kademe gelişmiş iller arasındadır (T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü).

Eğitim

Isparta eğitim açısından köklü bir geçmişe sahiptir. Selçukluların Anadolu'ya yerleşmelerinden hemen sonra, Isparta'da birçok eğitim kurulmuştur. 1224 Yılında eğitim ve öğretime başlayan Atabey Medresesi buna iyi bir örnektir.

Cumhuriyet döneminde tüm ülke genelinde olduğu gibi Isparta’da da eğitim ve öğretim hizmetlerine büyük önem verilmiş olup, şu anda okulsuz ve öğretmensiz yerleşim birimi bulunmamaktadır.

2019 /2020 öğretim yılı verilerine göre, Isparta’da okul öncesi (5 yaş) okullaşma oranı 84,39; ilköğretim okullaşma oranı 97,42; ortaöğretim okullaşma oranı ise 95,27’dir (T. C. Milli Eğitim Bakanlığı).

Isparta ilinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokul bazında 16, genel ortaöğretim bazında 21, mesleki ve teknik Eğitimde ise 18’dir. Bu durum derslik sayısının yeterli ve öğrenci dağılımın dengeli olduğunu göstermektedir. Şehirde ikili eğitim yapan okul bulunmamaktadır.

Yükseköğretim

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta’da yükseköğretimle ilgili güçlü bir altyapının üzerine 1992 yılında kurulmuş ve geçen süreçte kurumsallaşmasını tamamlamış bir devlet üniversitesidir.

Üniversite, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında seçkin bir yere sahiptir.

Üniversitenin lisans eğitimi veren 14 fakültesi, 2 yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, ön lisans eğitimi veren 4 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 6 enstitüsü ile 47 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite binalarının büyük bir kısmı Isparta’daki merkez yerleşkededir.

7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 Fakülte, 2 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu SDÜ bünyesinden ayrılarak yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Bahsi geçen 4 fakülteye ikisi daha eklenerek, toplamda uygulamalı bilimler kapsamında 6 fakülteye sahip olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin söz konusu fakülteleri şunlardır:

  • Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
  • İşletme Fakültesi
  • Orman Fakültesi
  • Ziraat Fakültesi
  • Teknoloji Fakültesi
  • Turizm Fakültesi

Sağlık

Halen il genelinde toplam 315 uzman doktor, 468 pratisyen doktor, 90 diş tabibi, 136 eczane, 85 sağlık ocağı, 122 sağlık evi, 4 özel halk polikliniği, 1 özel diyaliz merkezi ve 1 böbrek taşı kırma merkezi hizmet vermektedir.

Gerek bölgede ilk ve tek olma özelliğine sahip Kemik Hastalıkları Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kalp Merkezi, Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi ve Diyabet Hastanesi gibi önemli sağlık kuruluşları, gerekse birer bölge hastanesi niteliğindeki Isparta Devlet Hastanesi ve ISO 14001 belgeli Isparta Askeri Hastanesi, ayrıca genç ve dinamik eğitim-öğretim kadrosu ile kısa sürede ülkemiz tıp fakülteleri içinde önder olmaya aday Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi gibi modern ve çağdaş sağlık kuruluşları, Isparta'nın doğal güzellikleri ile iç içe sunulan kaliteli, geniş kapasiteli ve çok yönlü sağlık hizmetleri sayesinde, ilin inanç turizmi, kış turizmi ve yayla turizmi imkanları yanı sıra sağlık turizminde de iddialı bir konuma gelmesini sağlamıştır.