KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Lyrboton-Kocain Ekoturizm Rotası Strateji Rehberimiz Yayımlandı

Türkiye’de turizm faaliyetlerinin büyük bölümü deniz-kum-güneş odaklı olarak kıyı bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Sınırları içinde faaliyet gösteren yüksek kapasiteli tesisleri ile Antalya, söz konusu turizm faali­yetlerinin gerçekleştirildiği destinasyonlar arasında ilk sırada sayılmaktadır. Uygulandığı şehirlerde zaman içinde, altyapı sorunları, göç, yoğun yapılaşma, doğal ve kültürel değerler üzerinde tahribat gibi olumsuz etkilere neden olabilen kitle turizminin yarattığı sorunların azaltılması, turizmin faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve bir kalkınma aracı olarak kırsal bölgelerde yaygınlaştırılması amacıyla dünyada ekoturizm uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, kitle turizminin neden olduğu olumsuz etkilerin azaltılması ve kırsal alanlarda gerçekleştirilecek turizm faaliyetlerinin artırılması ile bölge kalkınmasına katkı sunulması amacıyla 2019 yılında Ekoturizm Sonuç Odaklı Programı geliştirilmiştir.

Lyrboton-Kocain Ekoturizm Rotası Strateji Rehberi çalışması da bu kapsamda yürütülmüş, bölge­nin tüm değerleri ile birlikte planlanan ilk ekoturizm rotasının oluşturulması hedeflenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde ekoturizme yönelik güncel akademik ve resmi veriler incelenmiş, Antalya, Türkiye ve dünyadaki duruma dair tespitlere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise çalışma alanındaki ekoturizm potansiyeline dair incelemeler yapılmış, bölgenin doğal, kültürel, turistik ve sosyal yapısına uygun olabilecek ekoturizm uygula­maları önerilmiş, bu uygulamaların rota üzerinde dağılımı yapılmıştır. Son olarak ekoturizm uygulamala­rının sürdürülebilirliğinin sağlanması için eğitim, farkındalık oluşturma, tanıtım, markalaşma ve destinasyon yönetimi çalışmalarına dair önerilere yer verilmiştir.

 İndirmek için;

https://www.baka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/lyrboton-kocain-ekoturizm-rotasi-strateji-rehberi.pdf