KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Kent İçi Tarım Uygulamaları Araştırma Raporumuz Yayımlandı

Hızla artan insan nüfusu, kentsel yaşam tarzı ve çevresel koşulların insan eliyle değiştirilmesi doğada büyük bir tahribata yol açmaktadır. Bu tahribatın en aza indirilebilmesi için kentleşmenin ekosistem ile uyum içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tarihsel süreçte Babil’in Asma Bahçelerinden başlayarak günümüze değin birçok farklı örneği görülen kent içi tarım uygulamalarının kent ekonomisi ve insan-doğa etkileşiminde başat bir rol oynadığı değerlendirilmektedir.

Kentlerin iç kısımlarında veyahut çeperlerinde yenilikçi tarımsal üretim alanlarının tasarlanması ve buralarda yapılacak üretime halkın da katılımının sağlanması, ekonomik altyapısı tarım ve turizm üzerine kurulu olan Batı Akdeniz (TR61) Bölgesi için de mantıklı ve sürdürülebilir bir yöntem olarak görünmektedir. En nihayetinde, tasarlanacak bu uygulamaların çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik, bireysel ve toplumsal iyilik kaynağı olarak, bölgenin “mutlu yaşam bölgesi” olma iddiasını sürdürmesine katkıda bulunacağı umulmaktadır. Bu doğrultuda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı olarak kent içi tarım uygulamalarının bölgemizde uygulanabilirliğini araştırdığımız raporumuzu yayımladık.

Ajansımız Kurumsal Yönetim Birimi uzmanlarından Mehmet Orpak tarafından hazırlanan bu çalışmanın kent içi tarım uygulamaları konusunda çalışma yapacak araştırmacılar ve bölgemizde yatırım yapmayı düşünen girişimciler için yol gösterici bir kaynak olması hedeflenmiştir.

Rapora ulaşmak için;

https://www.baka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/kent-ici-tarim-uygulamalari-arastirma-raporu.pdf