KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Gıda Sektörü Analiz Raporu ve Kılavuzu Yayımlandı

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları iş birliği ile gıda sektörüne yönelik KOBİ’lerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesine katkı sağlaması amacıyla mevcut durum analizleri, sektörel, ulusal ve bölgesel olarak kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve politika önerilerinin tanımlandığı bir çalışma olan “Gıda Sektörü Analiz Raporu ve Kılavuzu” yayımlandı. TR61 Bölgesi illerini (Antalya, Burdur, Isparta)  kapsayan analiz raporunda gıda sektörünün pandemi öncesi durumu, mevcut durum analizleri gibi verilerin yanında politika önerileri, kısa orta ve uzun vadeli stratejiler gibi yol haritaları da araştırmacıların ilgisine sunuluyor.  

Proje kapsamında hazırlanan 25 adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Raporlarından biri olan rapora ulaşmak için;

https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosyalar/gida-tr61-.pdf