KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Ekoturizm Sektör Raporumuz Yayımlandı

Küreselleşen dünya insanlar arası ilişkilerin artmasına sebep olurken bir yandan da kültürlerin etkileşimini en üst seviyeye taşımıştır. Artan iletişim olanakları, kısalan seyahat süreleri ticari faaliyetlerin hacmini sürekli artırmakta ve insanların merak duyduğu kültürlere erişimini en kısa sürede gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bütün bu gelişmeler son 30 yılda turizm sektörünün sürekli büyüme göstermesi sonucunu doğurmuştur. Tüm dünyada turist sayısının artışıyla beraber ortaya çıkan sorunlar ülkemizde de görülmeye başlamıştır. Bu sorunlar yoğunlaşan kitle turizminin getirdiği yığılma, kaynaklarda tükenme, kirlilik ve artan rekabetin yol açtığı kişi başına düşen turist harcamasında yaşanan düşüş olarak özetlenebilir. Turizmle ilgili sorunların çözümü, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve elde edilen katma değerin artırılması amacıyla 1980’li yıllarla birlikte uygulanmaya başlanan ve Batı Akdeniz Bölgesi’nde de benimsenen bir alternatif turizm türü olan ekoturizm ve bölgedeki uygulama alanları hakkında hazırlanan raporun bu konuda önemli başvuru kaynaklarından biri olabileceği düşünülmektedir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız