KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Batı Akdeniz’de Tekstilciler Umutlu

Sanayiciler Tekstil ve Hazır Giyim Üretiminin Türkiye’ye Kayacağını Düşünüyorlar.

Dünya genelinde birçok ülkeye yayılan COVID-19 pandemisinin sosyal yaşamdan ekonomiye tüm hayatımızı değiştirdiği bu süreçte Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) uzmanları tarafından TR61 Düzey 2 bölgesi illerinde (Isparta, Burdur, Antalya) pandeminin başat sektörler üzerindeki etkilerini araştıran raporlar hazırlanmış, bu raporlardan ilki olan pandeminin Isparta ili tekstil ve hazır giyim sektörüne etkilerini ele alan “Covid-19 Pandemisinin Isparta Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Etkileri Analiz Raporu” web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna açıklanmıştır.

Çalışmada, Covid-19 pandemisinden sonra küresel hazır giyim perakende devlerinin tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirmeye başlamaları ve en düşük maliyet yaklaşımından daha güvenli ve sağlam tedarik zinciri yaklaşımına doğru kaymalarının beklendiği değerlendirilmiştir. Isparta ili tekstil firmaları temsilcilerinin büyük bölümünün de hâlihazırda Çin, Vietnam, Bangladeş gibi uzak doğu ülkelerinin domine ettiği tekstil ve hazır giyim üretiminin Türkiye’ye kayması yönünde umutlu olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte katma değeri yüksek üretim konusunda, Vietnam, Çin, Bangladeş gibi iş gücünün nispeten daha ucuz olduğu ülkeler karşısında rekabet şansımızın daha yüksek olduğu raporda dikkat çeken hususlar arasındadır.

Ajansımızın raporda değerlendirilmek üzere yaptığı ankete katılan sanayicilerin yaklaşık %67’si pandeminin işlerine olan etkisinin 12 aydan kısa süreceği kanaatinde olduklarını bildirirken bunun yanında olumsuz etkilerden korunabilmek adına e-ticaret ve dijital pazarlama ve dış ticaret istihbaratı konularında eğitim alma isteğini taşıdıkları görülmüştür.

Katılımcı firmaların %77,8’i pandeminin istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini önlemek adına kısa çalışma ödeneğinden yararlandıklarını belirtmiştir. Dünyanın en güçlü ekonomilerine sahip ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde bile pandemi dolayısıyla işsizlik oranlarında büyük artışların görülüyor olması bu tür devlet desteklerinin istihdam için ne kadar önemli ve etkili olduğunu gözler önüne sermiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.