KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

BATI AKDENİZ PROJE TAKIMI (IBAP) YENİ ÜYE ALIMI

Kalkınma Ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuşlardır. Ajansların; yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak bütün kaynakları harekete geçirmesi ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artırması gerektiği belirtilmiştir. İlgili gerekçeler uyarınca Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış olan 2021 Çalışma Programında Proje Geliştirme ve Dış Finans Kaynaklarının Değerlendirilmesi faaliyetlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda Batı Akdeniz Bölgesi genelinde ulusal ve uluslararası fonlardan alınan payın yükseltilmesi ve proje yazma/uygulama tecrübesinin arttırılması amacıyla Antalya, Isparta ve Burdur illerinde ikamet eden ve eğitimini sürdüren öğrencilerden yeni IBAP (Isparta Burdur Antalya Proje Takımı) üyeleri alınacaktır.

IBAP Ne Yapmakta?

 • IBAP üyeleri; Proje Döngüsü Yönetimi, Fizibilite Hazırlama Eğitimi, Ulusal ve Uluslararası Fonlara Yönelik Eğitimler gibi düzenli aralıkla gerçekleştirilecek birçok eğitime ücretsiz katılma hakkı elde etmektedir. Eğitimler neticesinde üyeler özellikle proje yazma ve uygulama konusunda yetkin hale gelmektedir.
 • IBAP üyeleri bölgedeki muhtelif kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek proje yazma ve yürütme tecrübesi elde etmektedir.
 • Kişisel niteliklerini geliştirme ve rakiplerinin önüne geçiren bir özgeçmiş oluşturma fırsatı kazanmaktadır.

IBAP Üyesi Olmak İçin Gerekli Nitelikler

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Herhangi bir işte çalışmıyor olmak (araştırma görevlisi hariç),
 • Lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak,
 • 30 yaşın altında olmak,
 • Adli sicil kaydı bulunmuyor olmak,
 • Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış, askerlik görevinden muaf olmak ya da askerliğini tecil ettirmiş olmaktır.

IBAP Üyeleri İçin Tercih Sebepleri

 • Antalya, Burdur, Isparta illerinde ikamet ediyor olmak,
 • İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince, Arapça dillerinden birini ya da birden fazlasını biliyor olmak ve bunu belgelemek,
 • Daha önce herhangi bir programa yönelik proje yazma ya da uygulama tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

Başvuru formunda beyan edilen tüm bilgilerin gerçek ve belgelerle destekleniyor olması gerekmektedir. Takım üyesi olmaya hak kazananlardan destekleyici evraklar talep edilecektir. Bu aşamada beyan edilen bilgilerde eksik veya yanlış hususların belirlenmesi durumunda aday takımda yer alma hakkını kaybedebilir.

Başvuru Süreci

Başvurular internet üzerinden e-posta yoluyla alınacaktır. Adayların, ilan ekinde yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru formunu takım üyesi olmak istedikleri il tercihini konu bölümünde belirtikleri e-postayı oguzhanataman@baka.gov.tr adresine göndermeleri yeterli olacaktır. Başvuruda bulunan adaylara herhangi bir teyit e postası gönderilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 20.09.2021

Başvuru Bitiş Tarihi: 10.10.2021

Bu tarihler dışında gerçekleştirilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru tarihleri arasında gönderilen başvuru formları Ajans tarafından belirlenen seçim komisyonu marifetiyle değerlendirilecektir. Sonuçlar Ajans internet sitesinde ilan edilecektir. Takımda yer almaya hak kazanan adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.