KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda Staj İmkanı

 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından belirli şartlarda staj imkanı sunulmaktadır. Staj Programına katılmak isteyenlerin başvuru tarihinde herhangi bir meslek lisesi, meslek yüksekokulu, yükseköğretim kurumu veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun lisans programına devam etmesi gerekmektedir.

Staj programına katılmak isteyen öğrenciler yıl boyunca Ajansımıza başvuru yapabilirler. Başvuru için aşağıda belirtilen belgelerin Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurular posta yoluyla da yapılabilir.

Staj Başvurusu için Gerekli Belgeler

  1. Ajansın internet sitesinden temin edilecek ‘Staj Başvuru Dilekçesi’,
  2. Ajansın internet sitesinden temin edilecek ‘Staj Başvuru Formu’,
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  4. Öğrenci Belgesi,
  5. Transkript,
  6. Adli Sicil Kaydı,
  7. 2 Adet Fotoğraf,
  8. SGK masraflarının üniversite veya ortaöğretim kurumu tarafından karşılanacağını belirten yazı veya ‘SGK Giriş Bildirgesi’ (2 nüsha)

Staj programına katılım sağlayacak stajyerler Ajans personelinin bağlı olduğu işyeri yönetmelikleri, iş düzeni, disiplin, iş güvenliği ve gizliliği ile ilgili kurallara uymak zorundadırlar.

Yukarıdaki belgeler ile Ajansımız insan kaynakları bölümüne elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz. 

Notlar:

  1. Ajansın hizmet politikası ve ihtiyaçları doğrultusunda başvuruları reddetme hakkı saklıdır.
  2. Stajyer olarak kabul edilen öğrencilerin sosyal güvenlikle ilgili kayıt, işlem ve ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde okullarınca gerçekleştirilecektir. Stajyer öğrencilere yapılacak ödemeler ilgili mevzuat ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Staj Yönergesinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.