KAPAT
MENÜ KAPAT X
T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Çünür Mah. 102. Cadde Ekonomi Kampüsü
A2 Blok No:185-B 32200 ISPARTA
+90 (246) 224 3737
+90 (246) 224 3949
info@baka.org.tr
batiakdenizkalkinmaajansi@hs02.kep.tr

Geçmiş Destekler

 

Mali Destek Programı
2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 Bölgesinin ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.570.000 TL’dir.

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini amaçlayan program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir. Potansiyel Başvuru Sahiplerinin; proje başvurularını Ajansın internet sitesinden erişilebilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak doldurmaları gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Öncelikler

 • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Odalar, Borsalar ve Birlikleri
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Diğer Mahalli İdare Birlikleri
 • Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kar Amacı Güden İşletmeler

Destek Tutarı

 • Asgari tutar: 200.000 TL
 • Azami tutar: 1.000.000 TL

Destek oranı

 • Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için           : Asgari %25 – Azami %100
 • Kar Amacı Güden İşletmeler için                             : Asgari %25 – Azami %50

Son Başvuru Tarihi

 • İnternet Üzerinden (KAYS)     : 30.04.2020 Perşembe          Saat:23:59
 • Taahhütname Teslimi              : 08.05.2020 Cuma                 Saat:17:00

NOT: Ajans, başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa ayrılan bütçeye ulaşması halinde programı, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2019 Mali Destek Programı

Ajansımız tarafından 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 20 Milyon TL bütçeli 3 ayrı mali destek programı ilan edilmiştir. Bu programlar;

·    Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

·    Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

·    Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’dır.

Bu 3 program kapsamında Ajansımıza toplam 125 adet proje başvurusu yapılmıştır. Ajansımıza sunulan projelerin değerlendirme sonuçları 24.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda karara bağlanmıştır.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Asil ve Yedek Proje Listesi için tıklayınız…

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Asil ve Yedek Proje Listesi için tıklayınız...

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Asil Proje Listesi için tıklayınız…

Fizibilite Destek Programı
2019 Fizibilite Destek Programı
2018 Fizibilite Destek Programı
Teknik Destek Programı
2019 Teknik Destek Programı
2018 Teknik Destek Programı
2014 Teknik Destek Programı
2013 Teknik Destek Programı
2012 Teknik Destek Programı
Doğrudan Faaliyet Desteği
2015 Doğrudan Faaliyet Desteği
2014 Doğrudan Faaliyet Desteği
2013 Doğrudan Faaliyet Desteği
2012 Doğrudan Faaliyet Desteği
2011 Doğrudan Faaliyet Desteği