BAKA > Duyurular > Isparta Tanıtım Filmi ve Tamamlayıcı Hizmetler İhale İlanı

Isparta Tanıtım Filmi ve Tamamlayıcı Hizmetler İhale İlanı

14.03.2018 divider image
divider image

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İçin Isparta’nın Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlarda Tanıtımına Yönelik Sektörel ve Tematik Bazda Kısa Tanıtım Filmleri Hazırlanmasına İlişkin Hizmet Alımı İşi Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

4 adet Tematik Isparta Tanıtım Filmi ve tamamlayıcı hizmetleri içeren ihaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik, mali ve mesleki şartlara ilişkin bilgileri de içeren İhale Dosyası T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, İl Özel İdaresi Yerleşkesi Eğirdir Yolu 4. Km Isparta adresinden veya www.baka.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 26.03.2018, Saat: 14.00

Teklifler 26.03.2018 tarihi, saat 14.00’e kadar T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İl Özel İdaresi Yerleşkesi Eğirdir Yolu 4. Km Isparta adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale İlanı Ayrıntıları ve İhale Dokümanlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız


İhale dokümanı satın alma bedelinin yatırılacağı banka hesap numarasına ilişkin zeyilname